ப்ராஜெக்ட் ஷோ

EXHIBITION3
EXHIBITION1
<Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber 530>

மாலத்தீவில் உணவகத் திட்டம்

இஸ்ரேலில் ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டல் திட்டம்

ஸ்பெயினில் கஃபே திட்டம்

EXHIBITION5
EXHIBITION2
EXHIBITION4

இத்தாலியில் உணவகத் திட்டம்

இஸ்ரேலில் ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டல் திட்டம்

கனடிய நீச்சல் குளம் திட்டம்